"Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην." "Μ.Αλέξανδρος "

Οι στόχοι του Σχολείου μας

 

- Η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών.
- Δημιουργία προσωπικοτήτων που να διακατέχονται από τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες της Παιδείας.
- Να μάθουμε το παιδί:

  • πώς να μαθαίνει,
  • πώς να ενεργεί,
  • πώς να ζει μαζί με τους άλλους,
  • πώς να υπάρχει,


- Η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων και η άσκηση της κριτικής σκέψης που οδηγούν στη συγκρότηση ενός χαρακτήρα με ανεπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής και ατομικής ευθύνης.
- Η καλλιέργεια της ευαισθησίας και ο εμπλουτισμός του ψυχικού κόσμου των μαθητών με εμπειρίες ουσιαστικές και χρήσιμες.
- Η διαμόρφωση υγιών σωμάτων, ικανών να στηρίξουν καθαρή και δημιουργική σκέψη.
- Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σ΄ όλα τα επίπεδα.
- Ανάπτυξη κουλτούρας, χαρακτηριστικό του Σχολείου σ΄ όλους τους τομείς.
 

Αναζήτηση στο Σάιτ

Επαφή

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΟΛΥΝΘΟΥ Όλυνθος Χαλιδικής
Τ.Κ. 63200
Τηλ: 2373091392