"Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην." "Μ.Αλέξανδρος "

Που είμαστε

Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου

Ταχ. Δ.: Όλυνθος Χαλκιδικής Τ.Κ. 63200

Τηλ. 2373091392

e-mail scholynth at gmail.com

Αναζήτηση στο Σάιτ

Επαφή

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΟΛΥΝΘΟΥ Όλυνθος Χαλιδικής
Τ.Κ. 63200
Τηλ: 2373091392